Copyright 2014 Hydro-Gaz-Med

Monitor punktu rosy i CO

W lipcu 2016 ukazało się nowe wydanie normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, określiło ono nowe wymagania odnośnie pomiaru jakości powietrza medycznego.

Poza mierzeniem punktu rosy nakłada ona wymóg mierzenia zawartości TLENKU WĘGLA - symb. chem. "CO" oraz opcjonalnie wymóg rejestracji tych parametrów.

W związku z tym, wychodzac na przeciw tym wymaganiom wyposażyliśmy nasz Czujnik Punktu Rosy w moduł pomiaru zawartości tlenku węgla oraz opcjonalny moduł LOG.

Dostępne wersje urządzenia:

Wersja 1: monitorowanie punktu rosy, poziomu tlenku węgla, moduł LOG (rejestracja zdarzeń), moduł przekaźnika (konfigurwalny styk albo NO lub NC do określenia przy zamówieniu)

Wersja 2: j.w. + MODBUS RTU

 

Wersja 1: Pomiar punktu rosy, tlenku węgla i rejestr zdarzeń