Copyright 2014 Hydro-Gaz-Med

Realizacje zagraniczne

KONTRAKTY ZAGRANICZNE REALIZOWALIŚMY BĘDĄC PODWYKONAWCĄ FIRMY F.STEPHAN GMBH

Rok 2006/2007

Mazar e' Sharif
Camp Marmal
Afganistan

Nasza firma wykonała instalację gazów medycznych tlenu i powietrza w Szpitalu Polowym na 60 łóżek w bazie wojskowej wojsk Niemieckich pod patronatem Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych.

Zamontowaliśmy ok 1700 metrów rurociągów, wykonaliśmy również montaż koncentratora tlenu firmy F.Stephan GmbH o wydajności 240 l/min, system napełniania butli do 200 bar, system zasilania w sprężone powietrze medyczne.

Aktualnie przeprowadzamy na miejsu okresowe co roczne przeglądy instalacji i źródeł zasilania

Rok 2008

Gambo Hospital
Etiopia

Razem z firmą F.Stephan Gmbh wykonaliśmy montaż 20 punktów poboru tlenu, 5 punktów sprężonego powietrza medycznego i jednego punktu napędu narzędzi AIRMOTOR, montaż koncentratora tlenu FS-40, systemu rezerwy tlenu, systemu sprężonego powietrza, systemu rezerwy powietrza i ponad 400 metrów rurociągów miedzianych.

Rok 2009

Okręt Marynarki Brytyjskiej
Wielka Brytania

Nasza firma wykonała montaż koncentratora firmy F.Stephan Gmbh o wydajności 480 l/min.

Rok 2010

Kandahar Airfield Hospital
Kandahar
Afganistan

Nasza firma wykonała montaż i uruchomienie koncentratora tlenu firmy F.Stephan Gmbh o wydajności 480 l/min wraz z system napełniania butli do 200 bar.

Rok 2010

Centrum Kardiologiczne
Belgorod / Białogród
Rosja

Wykonaliśmy montaż i uruchomienie koncentratora tlenu FS-480, wraz z systemem napełniania butli do 150 bar, montaż systemu rezerwy butlowej firmy GREGGERSEN dla 40 butli, oraz montaż 5 zbiorników buforowych o pojemności 500 L każdy.